slide

voor wie?

Logopediepraktijk M. van den Nieuwenhof helpt zowel jonge als oudere kinderen, jongeren en volwassenen om de communicatie te verbeteren.

Heb je vragen? Neem gerust contact op met onze praktijk.

 

Kinderen van 2 – 4 jaar

Logopediepraktijk M. van den Nieuwenhof behandelt  jonge kinderen vanaf 2 jaar waarbij de spraak- of taalontwikkeling een achterstand vertoont. Kinderen die nog in losse woordjes spreken in plaats van in korte zinnen, kinderen die nog weinig woorden gebruiken.

Ook behandelen we meertalige kinderen waarbij zowel de moedertaal als de tweede taal niet goed op gang komen.

 

Kinderen van 4 – 6 jaar

Daarnaast behandelen we kinderen die in de kleutergroep nog slecht verstaanbaar zijn doordat ze spraakklanken weglaten, vervangen door andere klanken of klanken verkeerd uitspreken. Kleuters die nog geen begrijpelijk verhaal kunnen vertellen als ze uit school komen, of uitvallen op de auditieve voorwaarden om aan groep 3 te beginnen.

Ook jonge en oudere kinderen die een openmondgedrag hebben of duimen zijn welkom. Dit kan namelijk leiden tot onduidelijk spreken, slissen en zelfs tot vocht in het middenoor en dus een verminderd gehoor.

Ook kan op deze leeftijd stotteren voorkomen. Het is altijd verstandig om even langs te komen om te laten beoordelen of het normale niet-vloeiendheden zijn die met de juiste adviezen voorbij gaan, of dat het serieuzer van aard is en behandeling nodig is.

 

Kinderen van 6 – 12 jaar

Bij de kinderen die wij behandelen in de leeftijdsgroep van 6 – 12 jaar zien we vaak dat zij hun stem verkeerd gebruiken en hees worden. Bijvoorbeeld doordat zij graag zingen of een blaasinstrument bespelen.

Maar het komt ook voor dat kinderen moeite hebben met taalbegrip, zinsbouw, woordenschat, figuurlijk taalgebruik (zoals kinderen met autisme, PDD-NOS en aanverwante stoornissen) of problemen hebben met het onthouden, woorden vinden of met leren lezen en schrijven.

Het kan ook voorkomen dat kinderen slissen of lispelen, open mondgedrag vertonen, duim- of vingerzuigen of moeite hebben met eten, drinken of slikken, problemen hebben met het gehoor of stotteren.

Heb je vragen? Neem gerust contact  op.

 

Jongeren vanaf 12 jaar

Bij jongeren – vooral in de leeftijd vanaf 16 jaar – zien we vaak stemproblemen door veel hard roepen en praten tijdens sporten, uitgaan en andere hobby’s.

Ook zien we jongeren die onduidelijk spreken en hierop attent gemaakt worden in de beginfase van hun beroepsopleiding.

 

Professionele stemgebruikers

fotos-website-04 Steeds meer professionele stemgebruikers bezoeken onze praktijk om hun spreekvaardigheid en presentatie te verbeteren. Denk hierbij aan beroepsgroepen zoals leerkrachten en docenten, zangers, acteurs, managers, telefonistes, callcenter medewerkers, instructeurs, trainers, presentatoren, journalisten, P&O medewerkers, en andere toekomstige stemprofessionals. Wij helpen om het beste uit de stem-, spraak-, en ademtechniek te halen.

 

Neurologische klachten

Wij zijn er ook voor mensen met neurologische aandoeningen uit alle leeftijdsgroepen, tot 90+. Mensen die getroffen worden door een CVA (herseninfarct, hersenbloeding of een contusio) of een neurologische ziekte zoals M. Parkinson, ALS, Alzheimer, andere vormen van dementie of die getroffen worden door een NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) zoals bij de ziekte van Korsakov, na een ongeluk, of na een operatie van bijv. een hersentumor. En voor mensen met een halfzijdige uitval van het aangezicht (Bell’s palsy).

Mensen met een CVA (cerebrovasculair accident, bijvoorbeeld een herseninfarct) of NAH (niet-aangeboren hersenletsel) hebben vaak uitval op gebied van taal (afasie). Denk aan taalbegrip, woordvinding, taal uiten door middel van zinnen of op het gebied van spraak, slikken en eventueel stem (dysarthrie); verslapping van spieren van mond en keel met uitspraak-, stem- en eet-, en drinkproblemen als gevolg.

 

Meer weten?