slide

onze werkwijze

Elk persoon is anders net als elke klacht of elk probleem. Daarom ben je op zoek naar een logopediepraktijk met een persoon die naar je luistert en je verder kan helpen met een therapie die bij je past.

Ik, Miriam van den Nieuwenhof neem je vraag serieus. Samen met jou maak ik een analyse van de klachten of het probleem. Ik beantwoord vragen, geef advies en bespreek de mogelijkheden van de behandeling en de behandelduur.

Mijn aanpak is uiteraard afhankelijk van jouw wensen en de klachten of het probleem, maar kent een aantal standaard stappen:

  • Een bezoek aan mijn praktijk vindt plaats via directe toegankelijkheid of na verwijzing van een arts, maar bij voorkeur na verwijzing van een arts om er zeker van te zijn dat je zorgverzekeraar het behandeltraject vergoedt.
  • De eerste afspraak bestaat uit de intake en anamnese. Digitaal worden alle gegevens ingevuld die noodzakelijk zijn voor de ziektekostenverzekeraar. Verder wordt je klacht geïnventariseerd en wordt er gekeken naar de eventuele oorzaken. We zorgen ervoor dat je klachten en hulpvraag duidelijk zijn en we maken afspraken voor eventueel onderzoek en de behandeling.
  • Onderzoek door middel van observaties, (gestandaardiseerde) testen en onderzoekmethodes.
  • Uitleg omtrent het behandeldoel, de behandeling en mogelijke behandelduur. Dit wordt vastgelegd in een behandelcontract welke ondertekend dient te worden.
  • De behandeling, de duur en frequentie van de behandeling variëert van enkele weken tot enkele maanden of langer. Dit is afhankelijk van de omvang van het probleem en het gewenste doel van de behandeling.
  • Nazorg, een periodieke controle en indien nodig doorverwijzing naar een specialist.
  • Informeren van de betrokken verwijzer en eventueel informeren en/of adviseren van leerkracht of andere betrokkenen in het behandeltraject. Indien dit laatste schriftelijk moet gebeuren, wordt dit niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Ook deelname aan uitgebreid overleg wordt niet vergoed.

 

Heb je een klacht/ probleem op gebied van spraak, taal, stem, adem, gehoor of slikken waar wij je mogelijk mee kunnen helpen? Neem gerust contact met me op.