slide

Miriam van den Nieuwenhof

Hallo, ik ben Miriam van den Nieuwenhof.Logopedist Miriam van den Nieuwenhof

Ik heb mijn diploma Logopedie in 1989 behaald aan de Logopedische Opleiding in Eindhoven.

Mij werd gevraagd of ik de praktijk wilde overnemen in Eerde, waar ik destijds woonde. Die kans greep ik aan.  Ik heb daar met veel plezier tot 2014 gewerkt.

In 1992 breidde ik mijn kleine allround logopediepraktijk in Eerde uit met  Erp en zo groeide de praktijk.  Hierbij vind ik het begeleiden van zeer jonge kinderen en hun ouders erg leuk, maar ook het werken met volwassenen heeft mijn belangstelling gekregen. Doordat ik zelf graag zing in mijn vrije tijd, werk ik ook graag met stempatiënten. Er zijn vaak veel factoren betrokken bij een stemprobleem. Dat maakt het werken hieraan erg boeiend. Sinds een aantal jaren werk ik ook met manuele facilitatie-technieken en dit werkt vaak zeer positief.

Door de jaren heen heb ik me gespecialiseerd in het werken met kinderen met meervoudige problematiek zoals verstandelijke beperking,  autismespectrumstoornis, ADHD in combinatie met taal/-spraakproblemen.  Bovendien heb ik me gespecialiseerd in aanvankelijke leesproblemen en woordvinding.

Het mooiste aan dit vak vind ik dat je zoveel mensen ziet, met ieder een eigen persoonlijkheid en een eigen hulpvraag. Ik vind het belangrijk om oog te hebben voor de  invloed welke het probleem heeft voor de cliënt en zijn omgeving in de dagelijkse praktijk. Ook wil ik “eruit halen wat er in zit.” Daar maak ik me sterk voor. Ik probeer voor iedereen een passende behandeling en aanpak te vinden. Ik kan in de uitoefening van mijn beroep veel van mijn eigenschappen kwijt: geduld, humor, creativiteit, vakmanschap en hulpvaardigheid.

Wat heb ik nog meer gedaan?
Ik heb 7 jaar gewerkt als schoollogopedist bij GGD Noordwest Veluwe totdat ik zelf kinderen kreeg. Ik had met name preventieve taken: het voorlichten, adviseren en scholen van leerkrachten en ouders in het basisonderwijs met betrekking tot logopedische problemen, alsook het kortdurend begeleiden van kinderen met deze problemen. Daar is met name de interesse ontstaan voor het werken met kinderen met problemen in het traject  van voorbereidend en aanvankelijk lezen. De connectie daarbij met (onderliggende) taalproblemen vind ik zeer boeiend.

“Denken vanuit mogelijkheden”

Ik heb ook ruim 30 jaar enkele dagen per week gewerkt in het speciaal onderwijs in Veghel, een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Naast taal-/spraakproblemen hebben deze kinderen meestal een ontwikkelingsstoornis en vaak nog andere problematiek. Ik zie dat de verschillende ontwikkelingsgebieden elkaar enorm beïnvloeden zowel positief als negatief. Dit neem ik mee in mijn kijk op kinderen. Het werken met deze kinderen vereist veel creativiteit en ik denk meer vanuit mogelijkheden dan vanuit beperkingen.  Het kunnen communiceren met elkaar is zowel voor het kunnen leren als in het dagelijkse leven een belangrijke voorwaarde. Ik zet me al jarenlang in voor de ontwikkeling van totale communicatie: taal ondersteunen met visuele middelen zoals gebaren en pictogrammen. Ook direct taal praktisch gaan gebruiken, vind ik erg belangrijk.