Skip to main content

Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is Logopediepraktijk M.van den Nieuwenhof niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden die mogelijk in de aangeboden informatie op deze website of op websites waarnaar wordt verwezen voorkomen.

Bovendien wordt niet gegarandeerd dat de aangeboden informatie te allen tijde en in alle opzichten juist, volledig en actueel is. Logopediepraktijk M.van den Nieuwenhof aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke vorm van schade die zou kunnen ontstaan op grond van deze online gegevens of interpretatie daarvan.