slide

gehoor

Auditieve problemen
Het gehoor is in orde maar de informatie wordt niet goed verwerkt. Een auditief probleem kan leer-, communicatie- en/ of gedragsproblemen tot gevolg hebben. Door dit vroeg aan te pakken kunnen lees- en spellingsproblemen voorkomen worden.

Slechthorendheid
Een langdurige of regelmatig terugkerende middenoorontsteking kan leiden tot een spraak-, en taal achterstand. Kinderen met dit probleem worden vaak door de KNO arts naar ons doorverwezen.

Doofheid
Mensen met doofheid hebben vaak een opvallende stemgeving en een verminderde verstaanbaarheid. De therapie richt zich dan ook op het verbeteren van beiden. Verder wordt ook spraakafzien getraind.

 

Meer weten?