slide

Behandelgebieden

informatie

Miriam van den Nieuwenhof staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici, is lid van NVLF en aangesloten bij Landelijke Kwaliteitskring 117. Bovendien is de Logopediepraktijk M. van den Nieuwenhof DTL gecertificeerd en AVG-proof. Maar wat houdt dit nu eigenlijk in?

 

Kwaliteitsregister Paramedici

Ik sta geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Een kwaliteitsregistratie die laat zien dat men voldoet aan de opleidingseisen van de wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Elke vijf jaar wordt opnieuw gecontroleerd en geregistreerd of men beschikt over de actuele kennis en ervaring. Zo ben je ervan verzekerd dat je bij een goede logopedist terecht komt.

Meer weten?

 

NVLF

De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is de beroepsvereniging van logopedisten. Ik ben bij deze vereniging aangesloten.

Meer weten?

 

Landelijke Kwaliteitskring

Logopedisten kunnen op vrijwillige basis deelnemen aan een Kwaliteitskring.  Ik ben aangesloten bij Kring 117 regio Uden/ Veghel, welke bestaat uit vrijgevestigd logopedisten. Deze bestaan uit logopedisten werkzaam binnen het ZML-onderwijs en/of Kinderdagcentra.

Een Kwaliteitskring is een groep van ongeveer 16 logopedisten die met elkaar op een gestructureerde wijze in gesprek gaan over alle aspecten van het vak logopedie. Door samen met collega’s te reflecteren op het eigen handelen en samen systematisch te werken aan de verbetering van de zorg voor de cliënt, wordt de kwaliteit van de logopedische zorg beter.

Kring 117, komt 6x per jaar bij elkaar, nodigt sprekers uit, behandelt casuïstiek, nieuwe methoden, testen en materialen, cursussen en het zorgbeleid.

 

DTL

DTL staat voor Direct Toegankelijkheid Logopedie. Logopediepraktijk M. van den Nieuwenhof is direct toegankelijk. Dit betekent dat mijn praktijk zonder verwijzing van een huisarts of specialist kan worden bezocht. Indien je geen verwijzing hebt kom je in aanmerking voor een DTL screening.

De logopedist beoordeelt aan de hand van een kort vraaggesprek (ongeveer 10 à 15 minuten) of de klachten door de logopedist behandeld kunnen worden.

De uitkomst van de screening kan zijn:

  • De klachten zijn voor de logopedist herkenbaar en kunnen behandeld worden.
  • De klachten zijn niet duidelijk herkenbaar voor de logopedist, of maar ten dele herkenbaar als logopedisch van aard.
  • De klachten zijn niet van logopedische aard en kunnen niet door de logopedist behandeld worden.

Wanneer de logopedist twijfelt of de klachten logopedisch kunnen worden behandeld, wordt geadviseerd eerst de huisarts te raadplegen. De behandeling wordt dan niet zonder verwijzing gestart. Nadat de huisarts heeft besloten dat logopedie zinvol is, kun je de logopedist alsnog met een verwijzing bezoeken voor behandeling.

Als er na de screening blijkt dat wél gestart kan worden met logopedie, of wanneer je je aanmeldt met een verwijzing, wordt een afspraak gemaakt voor een logopedisch intakegesprek en kan de behandeling gestart worden.

Echter vergoed niet iedere zorgverzekeraar de DTL-screening. Het kan dus zijn dat je alsnog een verwijzing nodig hebt om onze praktijk te bezoeken.

De volgende zorgverzekeraar vergoeden de DTL screening niet:

  • CZ

 

AVG-proof

AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ik voldoe aan alle voorwaarden met betrekking tot het zorgvuldig omgaan, documenteren, verwerken, opslaan en uitwisselen van gegevens. Dit is vastgelegd in de AVG-verklaring.

Ook hebben we een privacy-beleid. Zie hiervoor onderstaande link:

privacy regelement