slide

spraak

 • Onduidelijke articulatie (binnensmonds spreken)
 • Slissen/ lispelen
 • Afwijkende mondgewoonten (door bijvoorbeeld duimzuigen of openmondgedrag)
 • Vertraagde spraakontwikkeling
 • Verbale ontwikkelingsdyspraxie
 • Nasaliteitsstoornis
 • Gehemeltespleet/ -schisis
 • Broddelen
 • Stotteren
 • Dysarthrie (spraakproblemen als gevolg van een neurologische aandoening)
 • Aangezichtsverlamming

 

Meer weten?